Belgium Belgium
Belgium
Klantenservice
Praat met een agent
+377 93 25 47 01
 


Veiligheid & Privacy ​

 

Artikel 1. Inleiding

Gootickets streeft ernaar een open en eerlijk beleid te handhaven betreffende de privacy van zijn klanten, het gebruik van deze site en het verwerken van persoonsgegevens van onze klanten. De onderstaande artikelen zijn in overeenstemming met huidige wetten en regelgeving. Door gebruik te maken van deze website gaat de sitebezoekers akkoord met de door deze artikelen weergegeven overeenkomst. 
 
Gootickets is het consumentenmerk en ticketverkooppunt van Platinium Group SAM. De hier gestelde voorwaarden zijn geldig voor deze overeenkomst en zijn bindend voor Platinium Group, Gootickets en de gebruiker. Alle aanpassingen en toegevoegde content van, op en in de website, vallen onder de huidige voorwaarden. Op bepaalde diensten en artikelen zijn specifieke aanvullende voorwaarden van toepassing.


 
STATUTAIRE PLAATS VAN VESTIGING:
Gootickets.com
Platinium Group
2 rue du Gabian
"Les Industries" building
MC 98000
Monaco
 
Telephone: +377 93 25 47 00
Fax: +377 93 25 12 79
[email protected]latinium-group.org
 

Dit document is opgesteld in de Engels taal. Ingeval van onverenigbaarheid of tegenstrijdigheid tussen de Engelse en de vertaalde versies van dit document, is de Engelse versie bindend.

 

 

Artikel 2. Privacy

Dit Privacybeleid omschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en is onderdeel van de Algemene Voorwaarden van deze Website. Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op deze Website en niet op het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens door derden, via enig andere website waarvan links aanwezig zijn op deze Website. We zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van enig andere website. We raden u ook met klem aan om alle van toepassing zijnde (algemene) voorwaardes en het privacybeleid van anderen zorgvuldig te lezen, wanneer u onze Website verlaat.
 
Door gebruik te maken van onze Website, stemt u ermee in dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, zulks in overeenstemming met dit Privacybeleid. 


 
2.1 Privacyverklaring

Platinium Group garandeert dat het verwerken van persoonsgegevens van haar klanten in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving voor gegevensverwerking en gegevensbescherming. Wij zijn verplicht uw privacy te beschermen. Wij controleren voortdurend onze systemen en onze data om de best mogelijke service aan onze klanten te garanderen.


 
2.2 Login en Wachtwoord

Het wachtwoord en e-mailadres dat gebruikers van de Site kiezen voor hun Gootickets-account, is strikt persoonlijk en geheim. Gebruikers van de Site zijn verantwoordelijk voor het geheimhouden van hun wachtwoord.


 
2.3 Bescherming persoonsgegevens

Platinium Group is verplicht tot geheimhouding van de persoonlijke informatie die door de gebruikers van de Site online is verstrekt. Alle persoonsgegevens, verstrek door internetgebruikers om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten, vallen onder de voorwaarden van Loi n. 1.165 du 23/12/1993 relative à la protection des informations nominatives [Wet #1.165 van 23/12/1993 betreffende Bescherming Persoonsgegevens van de Monegaskische wetgeving]. Gegevens van internetgebruikers zijn uitsluitend bestemd voor de Platinium Group. Internetgebruikers hebben het recht deze gegevens in te zien, aan te passen en/of te verwijderen. Om van dit recht gebruik te maken, neemt u contact op met:
 
Gootickets.com
Platinium Group SAM
2, rue du Gabian
MC 98000
Monaco
+377 93 25 47 00
[email protected]


 
2.4 Dataverzameling

U onze homepagina bezoeken en door onze Site bladeren zonder persoonsgegevens te verstrekken. Om u van verschillende diensten te kunnen voorzien, is het echter mogelijk dat we persoonsgegevens verzamelen via deze Website, via geschreven informatie die naar ons is gestuurd en via andere communicaties. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat we uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht en voorkeuren registreren.
 


2.5 Gebruik van verzamelde informatie
Alle persoonlijke informatie zal door ons worden gebruikt en geregistreerd in overeenstemming met wetgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens en dit Privacybeleid. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om met u te communiceren, bijvoorbeeld door u te informeren over nieuwe mogelijkheden of aanbiedingen op de Site, ter archivering. Informatie die niet herleidbaar is tot personen kan worden gebruikt voor marktonderzoek, om bezoek op onze site te volgen, om trends te ontdekken en/of het gebruiksgemak en content van de site te verbeteren en voor enig andere reden waarvan wij u en de autoriteiten op het gebied van bescherming persoonsgegevens met zekere regelmaat op de hoogte zullen brengen. 

 

Wij maken gebruik een e-maillijst om u te informeren over  nieuws op sportgebied. Deze e-maillijst werkt op 'opt-in' basis, waarbij mensen zichzelf inschrijven op deze lijst. We sturen uitsluitend e-mails aan diegenen die zich hebben ingeschreven voor de lijst. Wij 'spammen' niet.
 


De e-mailadressen worden niet gedeeld, in licentie gegeven of verkocht.

Door uw e-mailadres bij ons te registreren kunnen wij u informeren over speciale aanbiedingen, bevestigings-e-mails van gootickets.com sturen en uw bestelling uitvoeren. U kunt zich op ieder moment uitschrijven voor het ontvangen van aanbiedingen door te klikken op de 'unsubscribe'-link onderaan de e-mails die u ontvangt. 

We behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens openbaar te maken aan diegene die het beheer van de Website overneemt of die enige of alle activa aankoopt, waaronder uw persoonsgegevens. We behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens openbaar te maken aan wetshandhavingsinstanties die verzoeken om data in verband met enig misdrijf of overtreding, mits wij redelijkerwijs overtuigd zijn van correctheid van het verzoek. Wij behoudens ons ook het recht voor om toegang te verstrekken tot en het openbaarmaken van uw persoonsgegevens om te voldoen aan toepasselijk recht en rechtshalve verzoeken van de regeringen, om onze systemen goed te laten werken of ter bescherming van onze gebruikers en onszelf.

Met uitzondering van de gevallen die uitdrukkelijk in dit Privacybeleid staan, zullen wij uw persoonsgegevens niet verkopen, verhandelen of in licentie geven zonder uw uitdrukkelijke toestemming. 

 

 2.6 Veiligheid

We nemen alle voorzorgsmaatregelen in acht om uw persoonsgegevens te beschermen. Daarbij hanteren wij strikte protocollen om ons klantenbestand te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, oneigenlijk gebruik op openbaarmaking, ongeoorloofde aanpassingen en onwettige vernietiging of onbedoeld verlies. We staan uitsluitend toegang tot onze klantenbestanden toe als het absoluut noodzakelijk is en dan alleen onder strikte voorwaarden voor het gebruik van deze gegevens. Mogelijk vragen we naar een bewijs van identiteit voordat we enige persoonsgegevens aan u kenbaar maken.

 

 2.7 Enquêtes

Wij zijn altijd gericht op het verbeteren van onze diensten. Daarom kan het voorkomen dat wij incidenteel onze klanten een enquête voorleggen. Deelname aan deze enquêtes is volledig vrijwillig en u bent op geen enkele wijze verplicht mee te werken aan of te reageren op enige enquête die u van ons ontvangt. Mocht u ervoor kiezen wel mee te werken aan een enquête, dan behandelen we de informatie die u hierin verstrekt met dezelfde zorgvuldigheid als alle andere klantinformatie. Sommige enquêtes bevatten incentives.

 

 2.8 Wedstrijden

Uw deelname op onze Site kan betekenen dat wij u incidenteel op de hoogte brengen van de mogelijkheid aan wedstrijden deel te nemen. Deelname aan deze wedstrijden is vrijwillig en u bent op geen enkele wijze verplicht te reageren op een uitnodiging tot deelname van onze kant. Mocht u ervoor kiezen wel deel te nemen aan een wedstrijd, dan behandelen we de informatie die u hierin verstrekt met dezelfde zorgvuldigheid als alle andere klantinformatie.


 

Artikel 3. Cookiebeleid

Om deze site goed te laten werken, plaatsen we af en toe kleine databestandjes, zogenaamde cookies, op uw apparaat. De meeste grote websites doen dit. Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies op uw apparaat. 
 


Artikel 3.1 Over Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen, wanneer u de site bezoekt. Door dit bestand kan de site uw handelingen en voorkeuren onthouden (zoals login, taal, lettergrootte en andere voorkeursinstelling voor weergave) zodat u dit niet iedere keer opnieuw hoeft in te voeren, telkens wanneer u de site weer bezoekt. Cookies worden gebuikt om uw gebruikersgemak te vergroten. Doordat de site uw voorkeuren onthoudt, kunt u sneller navigeren tussen pagina's en is het aangenamer door de site heen te bladeren. De cookie informatie blijft 30 dagen bewaard

 

 3.2 Gebruikte Cookies

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn absoluut noodzakelijk om de diensten te leveren waar u op onze website specifiek om heeft verzocht. Deze cookies zijn essentieel om u te laten navigeren door onze website en mogelijkheden van onze website te gebruiken, zoals aankopen van producten en afrekenen. Zonder deze cookies kunnen wij bepaalde diensten waar u om heeft gevraagd, zoals winkelmandjes en afrekenen, niet leveren.


 
Performance cookies

Deze cookies verzamelen anonieme gegevens op de pagina's die worden bezocht. Zij verzamelen informatie over hoe de bezoekers de website gebruiken. Zij verzamelen geen informatie die te herleiding is naar de gebruiker. Deze cookies worden uitsluitend gebuikt om de werking van de website te verbeteren. 

 

Functionele Cookies

Deze cookies onthouden keuzes die u maakt ter verhoging van het gebruikersgemak. Hiermee onthoudt onze website de keuzes die u maakt (bijvoorbeeld gebruikersnaam, taalkeuze of de regio waar u zich bevindt). Hiermee kunnen we u verbeterde en meer persoonsgerichte functionaliteiten bieden. Deze cookies worden ook gebruikt om te onthouden of u wijzingen hebt aangebracht in de delen van webpagina’s die u zelf kunt aanpassen, bijvoorbeeld tekstgrootte en lettertype.

 

 Cookies van derden

Op onze website kunt u ook content tegenkomen die niet gootickets.com is, maar van derden. Ook deze bedrijven kunnen cookies plaatsen. Ook als u content van gootickets.com deelt via sociale (media) netwerken, zoals Facebook en Twitter, kunnen er cookies geplaatst worden door deze bedrijven.
 
Het is belangrijk dat u zich bewust bent van het feit dat wij geen toegang hebben tot of controle hebben over de cookies die gebruikt worden door (de websites van) derden. Deze derde partijen hebben ook geen toegang tot de gegevens van de cookies die door gootickets.com worden gebruikt. Wij raden u aan om informatie in te winnen over het cookiebeleid van deze derde partijen via hun websites.

 

3.3 Cookies beheren
U kunt cookies beheren en/of cookies verwijderen door uw browserinstellingen aan te passen. Meer informatie vindt u op aboutcookies.org. U kunt alle cookies verwijderen die al op uw computer staan en u kunt uw browser zo instellen dat er geen nieuwe cookies op uw computer worden geplaatst. Als u dit doet kan het echter zo zijn dat u iedere keer dat u een site bezoekt enkele instellingen handmatig moet aanpassen. Mogelijk kunt u ook niet alle functionaliteiten van onze site gebruiken.

 

 
Artikel 4. Toegankelijkheid van de Site

Toegang tot deze website en alle content hierop is gratis, buiten de kosten voor het gebruik van een internetconnectie. Om de site te gebruiken is geen voorgaande inschrijving of lidmaatschap vereist. gootickets.com behoudt zich het recht voor om op enig moment, zonder voorafgaande mededeling aan de gebruikers, wijzigingen aan te brengen in de site en/of deze tijdelijk of permanent, geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk te maken. Gootickets.com is dan ook niet aansprakelijk.

 

 


Artikel 5. Eigendom van de Site en Copyright

 

5.1 Eigendom
Deze website en alle content op/van deze website is het exclusieve eigendom van Platinium Group.


5.2 Copyright
Alle content (zij het teksten, commentaren, titels, foto's, geluiden, afbeeldingen, gegevens, tekeningen, animated audio series, video's) die op de website gootickets.com wordt weergegeven, inclusief het ontwerp, vorm en logistiek, zijn eigendom van Platinium Group en zijn beschermd onder de huidige wetgeving/wetteksten op het gebied van auteursrecht, en immateriële activa in het algemeen. Platinium Group staat alleen elektronisch kopiëren van alle delen en elementen van de website voor eigen gebruik toe, op voorwaarde dat de het de originele website niet verandert. Platinium Group geeft zijn gebruikers een persoonlijk, regulier en niet-exclusief recht over zijn website. Reproduceren, kopiëren of exploiteren van de site en de content met enig ander doel dan hogervermeld, met name met betrekking tot het aanpassen, uitzenden of commercieel/niet-commercieel gebruik van de website, wordt beschouwd als vervalsing. Dit is strafbaar volgens Code de la Propriété Intellectuelle articles L 335-2 [Monegaskische Wet op Intellectueel Eigendom, artikels L 335-2].


 
5.3 Merken
De merken en/of logo’s op de website die toekomen aan Platinum Group, inclusief die van haar affiliates of derden, vallen onder het intellectueel eigendomsrecht. Alle reproductie zonder voorgaande toestemming van de eigenaar wordt beschouwd als een daad van vervalsing. Dit is strafbaar volgens Code de la Propriété Intellectuelle articles 331s [Monegaskische Wet op Intellectueel Eigendom, artikels 331s].

 


Artikel 6. Gebruik van de Site

 

6.1 Verantwoordelijkheid van de gebruiker
De gebruiker verplicht zich te houden aan de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de site waarmee hij/zij heeft ingestemd, evenals aan huidige voorwaarden. Hij/zij verplicht zich alsmede geen handelingen te verrichten die illegaal worden geacht of die de persoonsrechten of belangen van derden in het algemeen aantasten. Alle handelingen die leiden tot schade aan, overbelasting van, verbod op, in diskrediet brengen van of defecten/storingen in de site, zijn verboden op basis van deze algemene voorwaarden voor gebruik. Het gebruiken e-mails of enige andere vorm van versturen van informatie met als doel het onderdrukken, lastigvallen, zwartmaken, discrimineren, beledigen of elke andere informatie die wordt verspreidt of uitgezonden of meningen over een of meerdere individuen, die de persoonlijke rechten of minderjarige gebruikers schaden, zijn strikt verboden. Correspondentie dient te allen tijde beleefd te zijn met in acht neming van de gebruikelijke regels van fatsoen.

 


6.2 Verantwoordelijkheid van het bedrijf
Platinium Group biedt deze website en de inhoud daarvan aan zoals deze op het scherm te zien is, binnen de grenzen van wat toegestaan is door de voorwaarden. Platinium Group geeft geen garanties, impliciet of expliciet, betreffende het functioneren van de site en/of de content op de website. Platinium Group kan niet verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld voor schade, direct of indirect, bedrijfseconomisch of niet, die voortvloeit uit het gebruik van de website. Platinium Group geeft geen garantie voor de continuïteit, toegankelijkheid en beschikbaarheid van de website en andere diensten. Platinium Group wijst alle verantwoordelijkheid af die te maken heeft met virussen die geïmporteerd worden tijdens het downloaden van een van de onderdelen van de site of van een site waarnaar via hyperlinks wordt doorverwezen. 
 

 


Artikel 7. Hyperlinks


7.1 Links naar Externe Websites
Deze website of dit gelieerde platform kan hyperlinks bevatten naar websites die door andere partijen dan Platinium Group worden beheerd. Deze hyperlinks worden uitsluitend ter informatie van de gebruiker van de site opgenomen. Platinium Group heeft geen invloed op deze websites en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

 

7.2 Hyperlink machtiging
Het is niet toegestaan te linken naar deze en andere sites, tenzij u daartoe vooraf door Platinium Group bent gemachtigd. Op de website kunnen links naar andere websites en andere internetbronnen opgenomen worden, ter informatie voor de gebruiker of derden. Platinium Group heeft geen invloed op deze websites en is niet verantwoordelijk noch aanvaardt aansprakelijkheid voor de content, publiciteit(suitingen), producten, diensten of enig ander materiaal van deze websites van derden. Platinium Group kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige bewezen schade of verlies verband houdende met het gebruik van of vertrouwen van deze websites van derden of de goederen en diensten die zij beschikbaar hebben. Indien een link de gebruiker naar illegale content leidt, dat in strijd is met huidige wetgeving, dient de gebruiker zijn bezoek aan de site af te breken. Doet de gebruiker dit niet, dan is dit op eigen risico en is hij/zij verantwoordelijk voor de sancties die op zo een overtreding staan en zal zich moeten verantwoorden in de juridische stappen die tegen hem/haar worden genomen. Wanneer dit gebeurt, verzoekt Platinium Group de gebruiker zowel hen als de autoriteiten onmiddellijk op de hoogte te brengen van zo een illegale site.

 

 


Artikel 8. Opt-out en Uitschrijven

Wij hopen dat u met veel plezier gebruik zult maken van deze Site en de diensten die wij aanbieden. U bent echter gerechtigd om te verzoeken dat uw persoonsgegevens niet worden gebruikt zoals bovenliggend omschreven. Dit heet uitschrijving, en kan worden op de onderstaande wijzen worden bereikt:


 8.1 Geen e-news meer ontvangen
U kunt zich uitschrijven voor onze nieuwsbrieven door op de link te klikken die onderaan iedere e-mail staat.


8.2 Aanpassen en bijwerken van persoonsgegevens
Indien uw persoonsgegevens wijzigen, of als u denkt dat de gegevens die wij van u hebben incorrect zijn, kunt u deze gegevens zelf aanpassen in uw account.


8.3 Site en Service Updates
Het is mogelijk dat wij u mededelingen sturen over de site en onze diensten en eventueel onderhoud en updates. U kunt zich niet uitschrijven van deze servicemededelingen, omdat deze belangrijke informatie bevatten over de diensten die aan u verleend worden. 


8.4 Privacy Ondersteuning
Mocht u vragen hebben over ons Privacybeleid of u maakt zich zorgen daarover, neem dan gerust contact us.

 


Artikel 9. Beleidsveranderingen

Platinium Group en Gootickets.com behouden zich het recht voor om voorgaande artikelen te wijzigen of aan te passen zonder kennisgeving vooraf. Wij raden u aan regelmatig de informatie te lezen die op deze pagina staat, zodat u op de hoogte blijft.

 


Artikel 10. Algemene Voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden vindt u  here.   

 

We use cookies for a better site experience. By browsing our site you are agreeing to our use of cookies