Belgium Belgium

Click here to print the General Terms and Conditions


Voorwaarden & Bepalingen

 

Lees zorgvuldig de onderstaande artikelen en verzeker u ervan dat u de inhoud van deze overeenkomst volledig begrijpt voordat u gebruik maakt van de website en/of diensten. Bij het gebruik of het bezoeken van onze site wordt u geacht van deze voorwaarden en bepalingen kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden.
 
De volgende bepalingen vormen een bindende overeenkomst tussen het moederbedrijf van Gootickets.com, Platinium Group S.A.M. (hierna te noemen: het Bedrijf, Onszelf, Wij en Ons) en uzelf (Cliënt, Klant, U en Uw verwijst naar u). Leverancier, Organisator, Evenement(en)organisator/ -organisatie en het/een evenement verwijst naar een evenement dat op een bepaalde datum en tijd plaatsvindt en waarvoor tickets zijn gekocht. Het gebruiken van de bovenstaande en andere termen in enkelvoud, meervoud, met hoofdletters en/of hij/zij of hen, worden als onderling vervangbaar gesteld en verwijzen derhalve naar hetzelfde.

 

Dit document is opgesteld in de Engels taal. Ingeval van onverenigbaarheid of tegenstrijdigheid tussen de Engelse en de vertaalde versies van dit document, is de Engelse versie bindend.

 

 

 

 

Artikel 1 - Algemeen

2.1 Aanvaarden Voorwaarden en Bepalingen
Deze website of dit platform wordt u, de klant, aangeboden op voorwaarde van uw instemming met de voorwaarden en bepalingen en mededelingen die hierin zijn gesteld. Door gebruik te maken van deze website of dit platform aanvaart u alle voorwaarden en bepalingen. Met het aanvinken van het vakje "Ik ga akkoord met de voorwaarden en bepalingen" onder aan de check-out pagina, gaat de koper akkoord met de voorwaarden en bepalingen en kan daaraan gehouden worden.
 


2.2 Financiële Verantwoordelijkheid
U draagt de financiële verantwoordelijkheid voor alle transacties gemaakt met uw naam of uw account. Om een aankoop te doen moet u ouder zijn dan 18 jaar en dient u handelingsbekwaam te zijn voor het verrichten van de transactie.


 
2.3 Assortiment producten en diensten
Ons assortiment aan producten is niet bindend en kan veranderen zonder voorafgaande aankondiging. 
 


2.4 Verkoopovereenkomst
Wanneer een order geplaatst is op onze website of een gelieerd platform, is er sprake van een verkoopovereenkomst op basis van deze voorwaarden en bepalingen.

 

 

 

Artikel 2 – Inhoud van de Website

 

2.1 Beperkt Gebruik
Deze website of dit platform is voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. De inhoud en informatie (waaronder, maar niet uitsluitend, prijzen, teksten en foto's), alsmede het onderliggende systeem waarmee deze inhoud en informatie wordt aangeboden, zijn eigendom van Gootickets.com of zijn partners.
 


Derhalve gaat u ermee akkoord deze website of dit platform inclusief de inhoud of informatie niet te gebruiken voor commercieel of niet-persoonlijk gebruik. U gaat ermee akkoord om het even welke informatie, software, producten of diensten, verkregen van deze website of dit platform niet te transformeren, kopiëren, verspreiden, uit te zenden, vertonen, uit te voeren, reproduceren, uit te geven, in licentie te geven, afgeleid werk van te maken, over te dragen of te verkopen of te wederverkopen. 
 
U gaat ermee akkoord deze website of dit platform niet te gebruiken voor enig doel dat onwettelijk is of verboden is onder deze voorwaarden en bepalingen.
 


2.2 Copyright op materiaal
Alle inhoud van deze website of van gelieerde platforms zijn: ©2012 Platinium Group S.A.M. / OF Copyright © 2012 Platinium Group S.A.M. 2, rue du Gabian, 98000 Monaco. Alle rechten voorbehouden. Deze website of gelieerde platformen zijn handelsmerken van Platinium Group S.A.M. Andere producten, diensten of bedrijfsnamen die op de website worden genoemd, zijn mogelijk handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.
 


2.3 Uitsluiting van garantie
De inhoud van deze website of dit platform is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en wordt regelmatig bijgewerkt. Gootickets.com kan echter niet garanderen dat er geen enkele fout voorkomt in de informatie. Derhalve wordt de website aangeboden zoals deze op het scherm te zien is (“as is”), zonder enige garanties. U gaat ermee akkoord dat deze website wellicht niet foutvrij is en verklaart ermee bekend te zijn dat er geen garanties worden gegeven. 


 
2.4 Uitsluiting van aansprakelijkheid
Gootickets.com is in geen enkel geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die voortvloeit uit het gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, deze website of dit platform, de informatie, producten of diensten, op basis van een contract, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of anderszins, zelfs niet als Gootickets.com is gewezen op de mogelijkheid van dergelijke schade.
 


2.5 Beëindiging
Gootickets.com behoudt zich het recht voor om een gebruikersaccount permanent te beëindigen of op te heffen in het geval de gebruiker door oneigenlijk gebruik van de website deze voorwaarden en bepalingen overtreedt.

 

 

 

Artikel 3 – De bestelprocedure

 

3.1 Online bestellen
De verkoopovereenkomst is van kracht vanaf het moment er een online betaling heeft plaatsgevonden en de klant de pagina 'Orderbevestiging' ziet. De klant ontvangt een Orderbevestiging per e-mail op het door hem/haar opgegeven e-mailadres, met daarin een overzicht van de bestelling. De e-mail met de Orderbevestiging is uitsluitend ter informatie.
 


3.2 Veiligheidscontrole e-mail
Nadat u een bestelling heeft geplaatst op onze website of op een gelieerd platform en de Orderbevestiging heeft ontvangen, is het mogelijk dat uw bestelling de status 'veiligheidscontrole' krijgt van onze afdeling betalingsveiligheid. U ontvangt vervolgens een e-mail waarin wordt uitgelegd welke documenten u dient aan te leveren voordat Gootickets.com uw betaling kan valideren. Deze documenten kunt u per e-mail of fax aanleveren. Er zijn meerdere oorzaken waardoor uw bestelling de status 'veiligheidscontrole' kan krijgen, bijvoorbeeld doordat verschillende elementen zoals IP-adres (land waar uw internetverbinding vandaan komt), land van de creditcard, land in het bezorgadres niet met elkaar overeenkomen, of bij een zeer grote bestelling, etc. Deze veiligheidsprocedure is nodig om fraude met creditcards tegen te gaan. Indien u een e-mail betreffende 'veiligheidscontrole' ontvangt nadat u een bestelling heeft geplaatst, dan is uw bestelling niet bevestigd. U zult aanvullende documenten moeten aanleveren waarmee wij de echtheid van uw bestelling kunnen verifiëren. 
 


3.3 Direct bestellen
De koop-/verkoopovereenkomst van een product of dienst tussen Gootickets.com en een klant, wordt als afgesloten beschouwd op het moment dat de volledige aankoopprijs door de klant betaald is, en ook daadwerkelijk en overeenkomstig de betalingsinstructies op de bankrekening van Gootickets.com is bijgeschreven. Gootickets.com verstrekt de klant een ontvangstbevestiging van de betaling.
 


3.4 Overeenkomst van koop en verkoop
 
De koop-/verkoopovereenkomst wordt als voltrokken beschouwd wanneer:
 
   - Voor bestellingen die worden bezorgd (via DHL): DHL bezorging op het door de klant aangegeven adres bevestigt.
 
   - Voor bestellingen die moeten worden afgehaald: wanneer de klant zijn/haar ticket(s) op het evenement afhaalt.
 
   - Voor bestellingen van een e-ticket: wanneer het e-ticket (of e-tickets) klaar staat in het account van de klant voor download. 
 


3.5 Bestelformulier
Klanten moeten het bestelformulier volledig en correct invullen. Gevolgen voortvloeiend uit het foutief danwel niet volledig invullen van het orderformulier worden niet door Gootickets.com vergoed.
 


3.6 Locatie van de zitplaats
De klant stemt ermee in dat, tenzij anders aangegeven tijdens de bestelprocedure, Gootickets.com niet de exacte locatie van de zitplaats kan aangeven en niet kan voldoen aan speciale verzoeken omtrent zitplaatsen. Doordat Gootickets.com een toonaangevend ticketverkoopbedrijf is, kunnen haar klanten gewoonlijk gebruik maken van voorkeursplaatsen tijdens het bestellen. 
 


3.7 Beelden
De klant aanvaart dat de beelden die op de website worden getoond illustratief zijn en dat het zicht per zitplaats kan verschillen.

 

 

 

Artikel 4 - Tickets

 

4.1 Alternatieve placering
De Klant aanvaart dat de Organisator de locatie van de tribunes en gebieden voor Algemene Toegang naar eigen goeddunken kan veranderen. Gootickets.com behoudt zich het recht voor om alternatieve tickets met een gelijke waarde aan te bieden, indien de bestelde tickets uitverkocht of onbeschikbaar raken op het moment de bestelling wordt afgerond.
 
Gootickets.com doet zijn uiterste best om aan de placeringsverzoeken van de klant te voldoen. Gootickets.com kan echter geenszins verantwoordelijk worden gehouden indien niet het verzoek van een klant kan worden voldaan of wanneer de zitplaatsen niet aangrenzend zijn. 
 


4.2 Niet-nakoming van Bestellingen
Als Gootickets.com niet in staat is de bestelde tickets or alternatieve tickets te leveren, wordt de klant op de kennis gegeven van het niet-nakomen van de bestelling door het bedrijf. Gootickets.com zal in een dergelijk geval een alternatieve oplossing met andere voorwaarden bieden, zoals een tegoedbon of restitutie. Gootickets.com is op generlei wijze aansprakelijk voor enige andere kosten of benadeling van klanten gerelateerd aan de alternatieve tickets of het niet-nakomen, waaronder maar niet uitsluitend, enige kosten betreffende reizen of verblijf.
 


4.3 Afhalen
In sommige gevallen is bezorging van uw tickets door DHL niet mogelijk. In dat geval bieden we u de mogelijkheid om uw tickets op de evenementlocatie af te halen. 
Wanneer de bezorgmethode van uw bestelling op “Afhalen” staat, moet u een e-voucher downloaden vanuit uw account. Met deze voucher kunt u uw tickets bij het evenement afhalen. 
U ontvangt een e-mail met informatie over hoe, waar en wanneer u uw tickets kunt afhalen. 
Het e-ticket kunt u ongeveer 1-2 weken voor het evenement downloaden vanuit uw Gootickets-account. 
Naast uw e-voucher (geprint of een elektronische versie) moet u een geldig legitimatiebewijs met foto kunnen laten zien om uw tickets af te halen. De kosten voor afhalen op locatie zijn gewoonlijk € 10 per bestelling.
 
U bent er verantwoordelijk voor een geldig e-mailadres te hebben opgegeven. Verder dient u alle informatie gelezen en begrepen te hebben die in de e-mail en op de e-voucher staat over waar en wanneer u uw tickets kunt ophalen bij het evenement. Gootickets is niet verantwoordelijk voor tickets die niet worden afgehaald. Er vindt geen restitutie plaats voor ticket die niet afgehaald worden bij het ticketafhaalpunt.


4.4 E-tickets
Bij sommige evenementen wordt gebruik gemaakt van e-tickets. Het e-ticket kunt u downloaden vanuit uw Gootickets-account een aantal weken voorafgaand aan het evenement. De klant ontvangt een e-mail op het moment dat zijn/haar e-ticket klaarstaan. Om het evenement binnen te komen, heeft u een geprint e-ticket nodig met daarop een beveiligde barcode. Dit is een strikt vertrouwelijk document en mag niet worden gereproduceerd, gecommuniceerd of verkocht worden aan derden.
 


4.5 Letsel, verlies en diefstal
De tickethouder dient zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en veiligheidsmededelingen van het evenement dat hij/zij bezoekt. 

 

4.5.1 Gootickets.com  kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of diefstal van de door de klant gekochte tickets


4.5.2. Ten opzichte van  horecagelegenheden, voorzieningen, voertuigen of enig ander goed dat met tickets verband houden,  accepteert Gootickets.com geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal or schade/verwonding  aan personen of bezit, hoe dan ook veroorzaakt. Klanten accepteren volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige en alle schade of verlies dat voortvloeit uit handelingen of nalatigheid van de klant.


4.5.3. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat zij afdoende en passend  zijn voor het reizen en het bijwonen van het evenement.

 


4.6 Leeftijdsbeperking van een evenement
Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te informeren naar eventuele leeftijdsbeperkingen bij een evenement. Gootickets.com kan niet aansprakelijk worden gehouden wanneer een klant zich niet aan de leeftijdsbeperkingen houdt die door de Organisator zijn opgelegd. 


 
4.7 Evenementvervoer
U bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervoer naar het evenement waar u tickets voor heeft gekocht. Gootickets.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging of uitval van vervoer naar het evenement veroorzaakt door derden of externe factoren, zoals het weer of verkeersdrukte. Organisatoren en derden kunnen hun eigen voorwaarden en bepalingen hierbij hanteren.


 
4.8 Evenement reglementen
Iedere evenementorganisatie heeft zijn eigen reglementen waarin wordt bepaald wat de evenementenlocatie mag worden binnengebracht (waaronder, maar niet uitsluitend, eten en drinken). Het is uw eigen verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van deze reglementen en u eraan te houden.
 

 

4.9 Wederverkoop van gekochte tickets & e-vouchers
Wanneer u ervoor kiest om uw tickets (of e-voucher voor het ophalen van uw tickets) die u heeft gekocht op onze website, te verkopen via een wederverkoopplatform of andere verkooppunten, dan is Gootickets niet verantwoordelijk voor het ontvangen van het ticket door de derde party noch is Gootickets aansprakelijk voor kosten of gevolgen die direct of indirect verband houden met het leveren van de tickets aan de derde partij.

 

4.10 Aankoop van tickets via een wederverkoopplatform
Wanneer u een ticket heeft gekocht via een wederverkoopplatform (zoals Viagogo of andere websites voor tweedehands ticketverkoop) dan is Gootickets niet verantwoordelijk voor het leveren van uw tickets en niet aansprakelijk voor kosten of gevolgen die direct of indirect verband houden met het aankopen van tickets via wederverkopers. In het geval er problemen zijn met de wederverkochte tickets dient u rechtstreeks contact op te nemen met de wederverkoper.

 

 

Artikel 5 - Prijs en Betalingen

 

5.1 BTW
Alle prijzen zijn inclusief de toepasselijke BTW
 
5.2 Servicekosten
De hoogte van de servicekosten, indien van toepassing, verschilt per evenement. De servicekosten worden gebruikt om de kosten te dekken die Gootickets.com en/of de Organisator maken om uw tickets te verschaffen. 


 
5.3 Nominale waarde ticket
De prijs die op uw ticket staat komt niet altijd overeen met wat u ervoor heeft betaald bij uw bestelling. Dit heeft te maken met het feit dat tickets door meerdere leveranciers worden geleverd tegen verschillende prijzen, waar wij soms een toeslag opzetten. Verder kan het zijn dat Gootickets.com servicekosten moet betalen aan de leveranciers, wat niet altijd in de nominale waarde van het ticket wordt weergeven.


 
5.4 Aanpassing Ticketprijzen
Gootickets.com behoudt zich het recht voor om de ticketprijzen aan te passen. Prijsaanpassingen zijn niet van toepassing op de tickets die al besteld en betaald zijn. De prijs van een ticket is gegarandeerd op het moment dat de betaling van het tickets door Gootickets.com is gevalideerd.


 
5.5 Foutieve prijzen
Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat alle prijzen op onze website correct zijn. Het is echter mogelijk dat er fouten optreden. Als we een foutieve prijs ontdekken bij enig Product dat u heeft besteld, informeren wij u zo spoedig mogelijk. Als de op de website weergegeven prijs hoger was dan de werkelijke prijs, dan vergoeden wij u het verschil. Als de weergegeven prijs lager was dan de correcte prijs, dan kunnen wij u helaas niet het Product leveren tenzij u het correcte bedrag volledig heeft betaald. Wij nemen in dat geval contact met u op over het voldoen van deze betaling. Als u ervoor kiest de bestelling te annuleren,  nadat u de foutieve prijs al heeft voldaan, krijgt u het totale reeds betaalde bedrag retour.


 
5.6 Kortingen
Gootickets heeft het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving kortingen en/of vouchers te veranderen, toe te voegen of terug te trekken. Kortingen en vouchers kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld en moeten worden gebruikt voor de vervaldatum. Mocht een korting de waarde van de bestelling overstijgen, dan wordt de waarde van korting gelijkwaardig geacht aan de totale waarde van de bestelling. Wanneer de korting of de voucher in een andere valuta gesteld staat dan de valuta van de bestelling, wordt de waarde omgerekend door Gootickets. Deze valutaconversie kan niet worden aangevochten. U stemt erin toe kortingen/vouchers niet op frauduleuze wijze te gebruiken. Pogingen om onrechtmatig vouchercodes te verkrijgen en te gebruiken, kunnen leiden tot strafrechtelijke vervolging. Wanneer er sprake is van fraude, behoudt Gootickets zich het recht voor terugbetaling van de waarde van de korting/voucher te eisen van de klant. 
 


5.7 Betalingen
De klant kan de aankoopprijs voldoen via creditcard of door het doen van een bankoverschrijving op de wijze zoals omschreven in de betalingsinstructies per betaalmethode. Bankkosten die van toepassing zijn op het verrichten van een banktransactie, zijn voor rekening van de klant.
 
Alle bankoverschrijvingen moeten zijn verricht en verwerkt binnen de tijd zoals aangegeven in de notificatie e-mail. Gootickets.com behoudt zich het recht voor om de bestelling te annuleren, wanneer er vertraging in de betaling optreedt.
 


5.8 Valuta
De meerderheid van de betalingen wordt gedaan in Euro (EUR), gebaseerd op de officiële wisselkoers van de dag. Een aantal evenementen wordt echter in Pounds Sterling, Canadese Dollars, UAE Dirham of in US Dollars afgerekend. Zie artikel 5.9 voor een volledige lijst van evenementen die in Canadese Dollars (CAD), UAE Dirham (AED), Pounds (GBP) en Dollars (USD) worden afgerekend. Andere valuta die getoond worden op de website zijn uitsluitend ter informatie. Het totaalbedrag en de gebruikte valuta worden bij de checkout- en bestelpagina's aangegeven. Dit kan niet worden aangevochten tenzij er sprake is van een kennelijke fout in de prijs. Ons bedrijft brengt geen verborgen kosten of wisselkoerstoeslagen in rekening bij uw bestelling. Mogelijk brengt uw bank wel een wisselkoerstoeslag in rekening.


 
5.9 Evenementen en Valuta
 
De volgende evenementen worden afgerekend in Pounds Sterling (GBP):
 
   - Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië
   - MotoGP Grand Prix van Groot-Brittannië
 
De volgende evenementen worden afgerekend in UAE Dirham (AED):
 
   - Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi
 
De volgende evenementen worden afgerekend in Canadese Dollars (CAD):
 
   - Formule 1 Grand Prix van Canada
 
De volgende evenementen worden afgerekend in US Dollars (USD):
 
   - Formule 1 Grand Prix van Bahrein
   - Formule 1 Grand Prix van Maleisië
   - Formule 1 Grand Prix van Mexico
   - Formule 1 Grand Prix van Brazilië
   - Formule 1 Grand Prix van Rusland
   - Formule 1 Grand Prix van de Verenigde Staten
   - MotoGP Grand Prix van de America's
   - MotoGP Grand Prix van Indianapolis
   - MotoGP Grand Prix van de Verenigde Staten (Laguna Seca)
 

 

 

 

Artikel 6 - Bezorging

 

6.1 Bezorging
Gedrukte tickets en accessoires worden bezorgd op het adres dat door de klant is aangegeven op de checkout-/bestelpagina. De bezorging wordt uitgevoerd door DHL Cadeaubonnen worden na orderbevestiging via reguliere post verzonden.


 
6.2 Bezorgadres
6.2. De klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van een correct bezorgadres waarop hij/zij de levering kan ontvangen. Gootickets.com kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige fout hierin.


 
6.2.2 Wanneer een klant, om welke reden dan ook, de tickets op een ander adres wil laten bezorgen dan op het bezorgadres dat is opgegeven tijdens het bestelproces, is het de verantwoordelijkheid van de klant tijdig voorafgaand aan de geplande bezorgdatum contact op te nemen met Gootickets en schriftelijk het volledige adres aan te leveren. Gootickets.com zal deze informatie vervolgens aanpassing het account van de klant. De wijziging wordt pas doorgevoerd nadat Gootickets.com de adreswijziging heeft bevestigd.


 
6.2.3 Wanneer de bezorging in een ander land moet plaatsvinden, kan zit leiden tot hogere bezorgkosten. Dit verschil moet door de klant worden voldaan. 


 
6.3 Levertijd
 
6.3.1 Tickets worden gewoonlijk twee tot vier weken voor aanvang van het evenement bezorgd. De levertijd is afhankelijk van wanneer de evenementenoganisator de tickets laat drukken. Klanten worden per e-mail op de hoogte gebracht van een afwijkende levertijd. De Klant dient Gootickets onverwijld via e-mail op de hoogte te brengen indien de tickets 7 dagen voor aanvang van het evenement nog niet zijn geleverd. Als de tickets korter dan een maand voor het evenement zijn besteld, worden de tickets mogelijk een week voor aanvang bezorgd. Gootickets.com probeert echter een zo spoedig mogelijke bezorging te realiseren.
 
6.3.2 DHL bezorgt tijdens kantooruren. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de klant om een bezorgadres op te geven waar hij/zij, of iemand die hij/zij vertrouwt, overdag aanwezig is om te tekenen voor ontvangst van de tickets.


 
6.4 Algemene Voorwaarden Bezorgdienst
De algemene voorwaarden van de bezorgdienst (DHL) zijn van toepassing op de bezorging van de tickets.


 
6.5 Verlies of beschadiging na bezorging
Gootickets.com is niet verantwoordelijk voor verlies of schade Zodra de bestelling is afgeleverd aan de vervoerder (DHL). 

 

6.6 Douanekosten bij Internationale Leveringen
Gootickets is niet aansprakelijk voor douanekosten die van toepassing zijn op Internationale Leveringen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zich op de hoogte te stellen van de douanevoorschriften en toepasselijke heffingen, en de klant is verantwoordelijk voor het voldoen van de douanekosten aan de verantwoordelijke instantie in het betreffende land.

 

 

 

 

Artikel 7 - Communicatie

 

7.1 Uw Account
Het is de verantwoordelijkheid van de klant ervoor te zorgen dat gegevens van zijn/haar Gootickets account up-to-date, compleet en correct zijn. 


 
7.2 - Kennisgevingen via E-mail
Kennisgevingen en mededelingen worden via e-mail verstrekt. Via deze weg communiceren wij alle soorten informatie over tickets, bestellingen, evenement en andere belangrijke informatie. De Klant verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat deze wijze van communiceren gebruikt wordt en gaat akkoord met het ontvangen kennisgevingen via elektronische weg. Klanten dienen zorg te dragen voor een up-to-date werkend en correct e-mailadres, zodat zij alle correspondentie en kennisgevingen van Gootickets kunnen ontvangen.
 

 

 

 

Artikel 8 - Annulering

 

8.1 Annulering
Zodra de klant zijn/haar bestelling online heeft bevestigd en betaald (waaronder de start van termijnbetalingen), is het niet mogelijk de bestelling te annuleren of te restitueren.


 
8.2 Verzekering
Klanten hebben de optie een  Ticket Cancellation Insurance aan hun bestelling toe te voegen.


Als u niet bent verzekerd of geen aanspraak kunt doen op deze verzekering, is het ter beoordeling van Gootickets.com of het mogelijk is uw ticket(s) door te verkopen of toe te wijzen aan een andere klant, en u vervolgens een gedeeltelijke restitutie te bieden. In alle gevallen bent u echter gedeeltelijke annuleringskosten verschuldigd. De hoogte van deze kosten wordt per geval door Gootickets.com bepaald. 

 

 

 

 

Artikel 9 - Overmacht

 

9.1 Niet-nakomen van overeenkomst
Gootickets.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van haar verplichtingen gesteld in deze Overeenkomst, indien zulks wordt veroorzaakt door een omstandigheid of omstandigheden waar Gootickets.com redelijkerwijs geen controle over heeft. Tot deze omstandigheden behoren, zonder dat dit een beperking inhoudt: natuurrampen, terrorisme, oorlog, politieke opstand, oproer, rellen, burgerlijke onrust, daden van civiele of militaire autoriteiten, staking, epidemieën, aardbevingen, extreem weer, overstroming of enig andere natuurlijke of door mensen veroorzaakte omstandigheid buiten onze macht en ook niet redelijker wijze had kunnen worden voorzien, die ertoe leidt dat de overeenkomst moet worden beëindigd. Wanneer deze situatie zich voordoet, zal Gootickets.com alles doen wat redelijkerwijze mogelijk is om te voldoen aan de Voorwaarden en Bepalingen van alle toepasselijke overeenkomsten die hieronder vallen.


 
9.2 Aanpassing kalender/agenda van het Sportseizoen 
Gootickets.com is niet verantwoordelijk voor veranderingen in de kalender/agenda van het sportseizoen. Gootickets.com promoot en verkoopt tickets voor specifieke evenementen, niet voor datums. Daarom kan niet Gootickets.com aansprakelijk worden gesteld wanneer de evenementorganisatie of overheid besluit de datum van een evenement te veranderen, om welke reden dan ook. Gootickets.com is ook niet verplicht zijn klanten daarover te informeren. In bovenstaande gevallen is geen restitutie mogelijk.


 
9.3 Restitutie door Organisator
In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor restitutie wanneer een evenement door de Organistator wordt geannuleerd. De hoogte van een eventueel restitutiebedrag hangt af van de Evenementorganisator en de omstandigheden van ieder geval afzonderlijk. Service- en bezorgkosten worden hierbij nooit gerestitueerd evenmin als de marge/commissie van Gootickets.com op de tickets. De kosten voor de ticketverzekering worden niet gerestitueerd. Wanneer een Evenementenorganisator geen restitutie aanbiedt voor een geannuleerd evenement, is Gootickets niet verantwoordelijk voor het verstrekken van restitutie. 

 

 

 

 

Artikel 10 – Websites van derden; Diensten verleend door derden; Geen officiële aanbevelingen.

 

Gootickets.com bevat links naar websites van derden (bijvoorbeeld Hotels op Booking.com). Let op: wanneer u op zo een link klikt, wordt u doorgestuurd naar een andere website waar wij geen verantwoordelijkheid voor of controle op hebben. Gootickets.com is niet aansprakelijk noch verantwoordelijk voor wat er gebeurt binnen de diensten door derden. Ook niet als toegang tot deze websites/diensten via onze website tot stand kwam. 


 
Onder diensten geleverd door Derden worden verstaan alle diensten, belevingen en activiteiten die worden verkocht of waarnaar verwezen/ doorgelinkt wordt via de website van Gootickets.com en die door andere partijen worden beheerd. Dit bevat maar is niet gelimiteerd tot belevingen en reizen die verkocht worden in samenhang met een evenement.


 
U stemt ermee in dat wij nooit aansprakelijk zijn voor verlies of diefstal voorkomende uit het gebruik van websites of diensten van derden, ongeacht of u vanaf onze site een link gevolgd heeft of bent doorgestuurd naar voornoemde website van derden of diensten geleverd door derden. U verklaart ermee bekend te zijn dat Websites van Derden en Diensten verleend door Derden mogelijk vallen onder de servicevoorwaarden van deze derden. U bent er zelf verantwoordelijk voor deze servicevoorwaarden te lezen en zich hieraan te houden. Gootickets treedt slechts op als tussenpersoon tussen u, de klant, en de diensten of websites van derden. Gootickets is op geen enkele wijze verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de gevolgen van enige overeenkomsten tussen de klant en derden. 


 
Referenties op onze site naar enig andere derde partij, website van derden of product of dienst van derden, kunnen nooit gezien worden al goedkeuring voor of officiële aanbeveling van ons voor die derde partij, website van derden of enig product of dienst geleverd door derden.

 

 

 

Artikel 11 - Toepasselijk recht

Monegaskische wetgeving is van toepassing op alle kwesties die voortkomen uit het gebruik van de website en de verkopen van tickets.

 

 

Artikel 12 - Formula One Paddock Club Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van de Formula One Paddock Club vindt u here.

 

 

Artikel 13 – Afbetalingsplan

 

13.1 Voorwaardes
Gootickets biedt de mogelijkheid tot Gespreide Betaling tot aan 91 dagen voor aanvang van het evenement. Gespreide betaling is mogelijk bij een minimum aankoopbedrag aan tickets van 200 Euro. Naar de dag van aankoop wordt in de Voorwaarden en Bepalingen verwezen als de 'aanvangsdatum'


 
Gespreide betaling is alleen mogelijk bij tickets voor F1 en MotoGP
 
Alle termijnbetalingen moeten 30 dagen voor aanvang van het evenement zijn voldaan. Naar deze datum wordt in deze Algemene Voorwaarden verwezen als "einddatum" en naar periode tussen aanvangsdatum en einddatum wordt verwezen als "afbetalingsperiode".
 
13.2 Termijnbedragen
De hoogte van de termijnbedragen hangt af van de aanvangsdatum. Het totale ticketbedrag moet zijn voldaan op de einddatum. Dus, hoe eerder het ticket wordt gekocht, hoe meer termijnen er beschikbaar zijn, waardoor het termijnbedrag lager is. 
 


13.3 Betalingen en toeslagen
U heeft gekozen voor gespreide betaling om uw aankoop te betalen. Hiermee geeft u Gootickets toestemming om op regelmatige basis een bepaald bedrag van de door u aangegeven creditcard af te (laten) schrijven. 
 
De maandelijkse betalingen worden tussen de aanvangs- en einddatum, in gelijke termijnen afgeschreven van de door u aangegeven creditcard. 
 
De eerste termijnbetaling wordt onmiddellijk na de aankoop afgeschreven.
 
De provisietoeslag voor gespreide betaling varieert van 5% tot 7% van het transactiebedrag. De toeslag wordt gebaseerd op het aantal termijnen (zie hieronder): 

 

 

Aantal termijnen

Provisie

Geen termijnen

0%

2

5%

3

5.5%

4

6%

5

6.5%

6

7%

7

7%

 

If your credit card is declined at the outset of the Pay by Installment Plan or during the payment period, someone from the Gootickets team will contact you requesting immediate payment. Any fees levied to you by your financial institution will be payable by you.

 

Wanneer uw creditcard bij de start van het afbetalingsplan of gedurende de afbetalingsperiode wordt geweigerd, zal een medewerker van het Gootickets-team contact met u opnemen en om onmiddellijke betaling verzoeken. Toeslagen en/of provisies die door uw financiële instelling worden berekend, komen voor uw rekening.
 

13.4 Verantwoordelijkheid van de Klant
U bent er verantwoordelijk voor dat:
      - u het juiste soort ticket aankoopt (met name als er voorwaarden aan het ticket verbonden zijn, zoals leeftijdsrestricties bij kindertickets of 65+ tickets)
       - uw accountgegevens en instellingen correct zijn, waaronder de mogelijkheid kennisgevingen te ontvangen mocht de vervaldatum binnen de afbetalingsperiode liggen. 
       - u, gedurende de gehele afbetalingsperiode, voldoende saldo heeft op de door u aangegeven creditcard op de datum van de geplande termijnafschrijvingen.
 

13.5 Opschorting
Gootickets.com is gerechtigd uw Afbetalingsplan op te schorten of stoppen wanneer twee achtereenvolgende termijnbetalingen geweigerd zijn. Gootickets zal u in kennis stellen wanneer afbetalingsplan wordt opgeschorst of gestopt. 
 
Wanneer u meer dan twee keer uw termijnbetaling niet nakomt, wordt uw afbetalingsplan automatisch geannuleerd. Reeds gedane betalingen, inclusief provisie, worden niet gerestitueerd. 
 
Is uw afbetalingsplan ten onrechte geannuleerd, neem dan per mail contact op met [email protected] Bij alle geschillen voor de einddatum, dient u zelf contact met ons op te nemen.
 
Wanneer u in termijnen betaalt, kunt u niet zoals bij een reguliere bestelling, zelf uw bestelling annuleren, voor welke reden dan ook. Wanneer de volledige betaling van de bestelling, om welke reden dan ook, niet is bereikt op de geplande einddatum, worden de reeds gedane termijnbetalingen niet gerestitueerd.
 
Provisies en toeslagen zijn niet restitueerbaar.
 

13.6. Tickets
Tickets die gekocht worden met het Afbetalingsplan, worden eerst geleverd na verwerking van de finale termijn. 
 
Alle tickets vallen onder de Algemene Voorwaarden Tickets, op het moment dat de tickets zijn afbetaald en uitgegeven. 
 

 

 

Artikel 14 – Cookies, Privacy en Gebruik van de Website

De voorwaarden voor het gebruik van cookies op de website, privacy en het gebruik van de website vindt u here.

We use cookies to personalise your experience and analyse traffic to this site. Information about your use of our site is shared with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you´ve provided to them or that they´ve collected from your use of their services. For more information, read our Privacy Policy.